Skip to main content

кинезитерапевт

Завършила ПМИ- рехабилитация, НСА- кинезитерапия, магистратура- СПА култура, източни и аква практики.

Курсове по иглотерапия, аурикулотерапия, вендузотерапия, коремна иглотерапия, семинари, лекции и т.н.

Leave a Reply